Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2017

Ελληνική παιδεία και μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση των Ελλήνων του Μοναστηρίου της Μακεδονίας (δράση διδασκάλου Αλεξάνδρου Ζουμετίκου)

Εικόνα
Τα οδωνύμια της Θεσσαλονίκης μπορούν να γίνουν αφορμή για να ανακαλύψει κανείς πολλές άγνωστες πτυχές της ιστορίας όχι μόνο της πόλης αλλά και ολοκλήρης της Μακεδονίας.  Η οδός Αλεξάνδρου Ζουμετίκου μας θυμίζει τον δραστήριο Διδάσκαλο των Ελλήνων της πόλης του Μοναστηρίου της Μακεδονίας στην πολυτάραχη περίοδο που ορίζεται από τα τέλη του 19ου αι. και τις αρχές του 20ού. Η μελέτη του «Αρχείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πελαγονίας» και συγκεκριμένα του τμήματος εκείνου που αφορά στη λειτουργία του Γυμνασίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο γιατί αποκαλύπτει την πορεία και τον χαρακτήρα ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο, αλλά κυρίως επειδή απηχεί στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πράξης τους προβληματισμούς, τους πειραματισμούς και τις παλινδρομήσεις που σημειώνονται στο επίσημο ελληνικό κράτος και οι οποίοι εγγράφονται στο πεδίο του εκσυγχρονισμού ή της αντιμεταρρύθμισης. Οι διαστάσεις αυτής της εκπαιδευτικής προσπάθειας μιας σημαντικής σε δυναμική και πληθυσμό …