Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2015

Συνηθισμένα λάθη στη χρήση της Γλώσσας

Συνηθισμένα ορθογραφικά λάθη σε συνηθισμένες λέξεις: Μία, μια (=μιά), δύο, δυο (=δυό).Εννιάεννέαεννιακόσια, εννιακοσιοστός αλλά ενενήντα,ένατος, ενενηκοστός.Τριάμισι χρόνια, τρεισήμισι μέρες (όχι τρεισήμισι χρόνια, για τον ίδιο λόγο που δε λέμε "τρεις χρόνια").Οι τύποι της ερωτηματικής αντωνυμίας ποιος είναι μονοσύλλαβοι και δεν τονίζονται: ποιες, ποιοι, ποιους κ.λπ.γι΄ αυτό (και όχι: γιαυτό)απ’ ό,τι (και όχι: απ’ ότι)καθότι ή καθ’ ότι (και όχι: καθ’ ό,τι)οτιδήποτε (και όχι: ο,τιδήποτε)καθένας, καθεμιά (και όχι: κάθε ένας, κάθε μια)μ’ εμένα, μ’ εσένα κλπ (και όχι: με μένα, με σένα)παρ’ όλα αυτά (και όχι: παρόλα αυτά). Αλλά παρόλο.διά (και όχι: δια [είναι δισύλλαβη]). Αλλά: γιατο εδώλιο του κατηγορουμένου (και όχι: το ειδώλιο)πληροίς, πληροί (και όχι: πληρεί)κάθιδρος (και όχι: κάθιδρως)