Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2014

Εσπερία Θεσσαλονίκη – πολιτιστικές διαδρομές (B΄μέρος)

Εικόνα
Δημοτικός Πολιτιστικός Πολυχώρος Θεσσαλονίκης (Παλαιά Σφαγεία)
Καταγραφή -Ιστορική εξέλιξη     Τα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία βρίσκονται στην οδό 26ης Οκτωβρίου στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης. Οι εγκαταστάσεις των Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων σήμερα αποτελούν Διατηρητέο κτίριο, η ανέγερση του οποίου τοποθετείται στις αρχές του 20ου αιώνα. Η ανακήρυξη του ως μνημείου έγινε το 1994με Υπουργική απόφαση με την οποία χαρακτηρίζεται «ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο το κτίριο των Δημοτικών Σφαγείων Θεσσαλονίκης με τον περιβάλλοντα χώρο τους, διότι αποτελεί αξιολογότατο δείγμα Βιομηχανικής Αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ου αιώνα, μοναδική μαρτυρία για την συγκεκριμένη μορφή παραγωγικής δραστηριότητας στη πρόσφατη ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης». Ξεκίνησαν να λειτουργούν αμέσως μετά την κατασκευή τους, αδιαλείπτως μέχρι τον σεισμό της 20ης Ιουνίου 1978 όπου το κυρίως κτίριο των σφαγείων που έχει ήδη φθαρεί αρκετά από την επιβαρυμένη του χρήση, υφίσταται αρκετά σοβαρές ζημιές. Ε…